02 februari 2011

Nytt namn


Nu har jag hört att detta paket har kommit fram till sin mottagare och därför lägger jag ut bilden här. Har väntat lite för att inte förstöra överraskningen! Mottagarens mamma efterfrågade lite löst större bokstäver men det hon inte visste om var att dessa bokstäver nästan var helt klara till hennes dotter. Hoppas att de duger!

Inga kommentarer:

Kolla även in detta

Related Posts with Thumbnails