29 mars 2010

Stekta ägg

Så här inför påsk passade jag i söndags på att virka 2 stekta ägg. Antagligen kommer dessa att senare få flytta till dotterns dagis så att barnen kan leka med dem. Men då ska jag även ha gjort lite bröd, bacon och kanske lite frukter också! Det finns många gratismönster på stekta ägg men jag tittade inte på dem utan virkade på fri hand. Här är min variant.


Stekta ägg – gratis mönster


Gulan:

6 fm i magisk cirkel

2 fm i varje fm (12)

*1 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (18)

*2 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (24)

*3 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (30)

2 enkla varv med fm i varje fm (30)


Vitan:

Nedan är en beskrivning som ger ett helt runt ägg. Jag tycker detta känns ganska onaturligt och jag klumpade därför ihop de flesta ökningarna mitt emot varandra, med någon enstaka fast maska emellan och nästan bara fasta maskor på långsidorna. Gör som du tycker känns bäst!


6 fm i magisk cirkel

2 fm i varje fm (12)

*1 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (18)

*2 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (24)

*3 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (30)

*4 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (36)

*5 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (42)

*6 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (48)

*7 fm, 2 fm i nästa fm* 6 ggr (54)


Fortsätt till lagom storlek. Avsluta med en smygmaska.


Jag gjorde mina lite olika stora – i verkligheten är ju inte det ena ägget det andra likt! Spara en lång svans av tråden och använd den till att sy fast gulan med. Stoppa gulan litegrann med vadd för att få en fin gula. Fäst alla trådar.
In these times right before Easter, I took the opportunity to crochet some fried eggs. Hopefully these eggs will later move to my daughter’s kindergarten, but then they will be joined by bread, bacon and perhaps some fruit.


Fried egg – free amigurumi pattern


Yolk:

6 sc in magic circle

2 sc in each sc (12)

*1 sc, 2 sc in next sc* 6 times (18)

*2 sc, 2 sc in next sc* 6 times (24)

*3 sc, 2 sc in next sc* 6 times (30)

2 simple rounds with sc in each sc (30)


White:

The description below gives you a completely round egg. I think this looks very unrealistic so I did most of the increases in opposite ends with only one or two sc between them, and had almost only sc on the sides. Do as you wish!


6 sc in magic circle

2 sc in each sc (12)

*1 sc, 2 sc in next sc* 6 times (18)

*2 sc, 2 sc in next sc* 6 times (24)

*3 sc, 2 sc in next sc* 6 times (30)

*4 sc, 2 sc in next sc* 6 times (36)

*5 sc, 2 sc in next sc* 6 times (42)

*6 sc, 2 sc in next sc* 6 times (48)

*7 sc, 2 sc in next sc* 6 times (54)


Continue to desired size (I did my whites a bit different in size – in real life no egg is identical to another!). Finish off with a slip stitch. Save long tail of the white yarn and use this to fasten the yolk. Stuff the yolk lightly with some fiber filling before you finish attaching it to the white. Fasten all loose ends.

Inga kommentarer:

Kolla även in detta

Related Posts with Thumbnails